ViaVerde

Vier ketenpartners ontwikkelden samen ViaVerde, een groen en innovatief alternatief voor traditionele beton- en asfalt- verhardingen. Duurzaam materiaalgebruik resulteert in een technisch hoogwaardig product met een bijzonder milieu- vriendelijk profiel.

Waarom ViaVerde?

  • ViaVerde is het groenste alternatief voor betonnen wegverharding
  • Beperkte CO2-uitstoot
  • Inzet van secundaire materialen
  • Het eindproduct voldoet aan alle functionele eisen die worden gesteld aan wegverhardingen.
  • De betonwegen van ViaVerde hebben een langere levensduur dan asfaltwegen.