IntroVation

IntroVation houdt zich bezig met het initiëren en ontwikkelen van een breed scala aan duurzame producten. IntroVation ontwikkelt eigen concepten, maar ondersteunt ook bedrijven bij de doorontwikkeling van duurzame en innovatieve producten. Voor elke ontwikkeling gaat IntroVation in de markt op zoek naar partners die de kennis en ambitie hebben om deze producten door te ontwikkelen en op de markt te zetten. Sinds 2008 is IntroVation bezig met de ontwikkeling van duurzame bindmiddelen. Met de partners BAM Wegen, Van Nieuwpoort, ORCEM en de provincie Utrecht is een concept ontwikkeld waarbij het ontwerp en de aanleg van verhardingsconstructies gezamenlijk aangepakt wordt. Doordat binnen de samenwerking complementaire kennis en ervaring aanwezig is, ontstaan innovatieve verhardingsconstructies die op alle fronten zeer concurrerend zijn.

Website: http://www.introvation.nl