Ketenpartners

Partnerschap
ViaVerde is het resultaat van een hechte samenwerking tussen diverse marktpartijen. Enige tijd geleden startte de provincie Utrecht een aantal ketenprojecten met betrekking tot duurzaamheid, waaronder een project rond duurzame wegverhardingen. Onder stimulans van de provincie ontwikkelden vier ketenpartners - BAM Wegen, IntroVation, ORCEM en Van Nieuwpoort - een strategie om een zo duurzaam
mogelijke betonnen wegverharding te realiseren. Het zoeken naar verduurzaming in de hele keten en het delen van inzichten resulteerde in de ontwikkeling van ViaVerde.