BAM Wegen

Koninklijke BAM Groep nv biedt opdrachtgevers dienstverlening in de sectoren bouw, vastgoed, infra, publiekprivate samenwerking, installatietechiek en consultancy en engineering. Duurzaamheid is daarbij een sleutelbegrip. Innovatie is essentieel voor de ontwikkeling van BAM en verankerd in het strategische beleid. De werkmaatschappijen van BAM brengen dit beleid in praktijk door voortdurend nieuwe producten en concepten te ontwikkelen. Ook BAM Betonwegen, onderdeel van BAM Wegen, onderzoekt en implementeert duurzame innovaties. Het dienstenportfolio van BAM Betonwegen bestaat uit het ontwerpen, aanleggen, inspecteren en repareren van (geluidsreducerende) betonverhardingen, lijnconstructies en print- en bermbeton. Opdrachtgevers voor BAM Betonwegen zijn zowel publieke als private partijen.

Website: http://www.bamwegen.nl