ORCEM

ORCEM is een jong bedrijf opgericht voor de productie, promotie en ontwikkeling van gemalen hoogovengranulaat. Onder de naam ECO2cem wordt dit product als een duurzame cementvervanger in deBenelux vermarkt. Wij meten van alle facetten in onze bedrijfsvoering de CO2-emissies en milieubelasting met als doel deze te minimaliseren. Hiervoor gebruiken wij de systematiek van de SKAO CO2-ladder. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om met andere partners in de bouwketen samen te werken aan het verminderen van CO2-emissies. Met toeleveranciers, klanten en overheden zoeken wij naar de meest duurzame oplossing.

Website: http://www.orcem.nl