Persbericht: Provincie Utrecht legt duurzame parkeerplaats aan bij Fort Vechten
vrijdag, 27 april 2012 14:32

Bunnik, 27 april 2012 – viaverde fort vechten 350x263BAM Wegen heeft in opdracht van de provincie Utrecht op de parkeerplaats bij Fort Vechten in Bunnik het groene, innovatieve, duurzame beton ViaVerde aangebracht. Met dit product wordt de uitstoot van CO2 fors verminderd. De aanleg van de parkeerplaats maakt deel uit van een pilotproject van de provincie Utrecht om de ontwikkeling van duurzame materialen in de wegenbouw te stimuleren. In het project is het doel bereikt: CO2-reductie in materiaalgebruik en toepassing van secundaire grondstoffen.

Fort Vechten gaat het bezoekerscentrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie huisvesten. Naar verwachting zal het aantal bezoekers per jaar verdubbelen tot 100.000. Hierdoor is het noodzakelijk dat een parkeerplaats wordt aangelegd voor circa 250 auto’s en twee touringbussen.

Ketenpartnerproject
De provincie Utrecht is zich ervan bewust dat voor het bereiken van duurzaamheid in een project de bouwketen erbij betrokken moet worden. De provincie heeft een samenwerkingsverband opgericht met een aantal externe partners: IntroVation als ontwikkelaar van duurzame producten, ORCEM en Van Nieuwpoort als toeleverancier van grondstoffen en inbreng van kennis voor het kunnen toepassen van ViaVerde en BAM Wegen als aannemer en partner voor het toepassen van het product. Het landschappelijk ontwerp is gemaakt door Parklaan Landschapsarchitecten.  

 

Duurzaam beton
Het ketenpartnerproject heeft geleid tot de ontwikkeling van een duurzaam beton waarin de binder vooral bestaat uit de secundaire materialen hoogovenslak en bruinkoolvliegas. Deze bindmiddelen vervangen het voor de wegenbouw traditionele Portlandcement. Het grote voordeel van ViaVerde is dat de CO2-uitstoot met circa 75 procent wordt gereduceerd. De provincie Utrecht ziet het nieuwe beton als een kansrijke verharding voor voet- en fietspaden en wellicht in de toekomst ook voor provinciale wegen.

Nadere informatie:
- BAM Wegen, K.M. (Kathleen) Banga, manager public relations, (030) 287 69 41
- Provincie Utrecht, M. (Mariëtte) Hilkemeijer, communicatieadviseur Nieuwe Hollandse Waterlinie, (06) 51 75 56 74.