Provincie Utrecht legt duurzame parkeerplaats aan bij Fort Vechten
maandag, 02 januari 2012 14:20

Omdat  Fort Vechten in de toekomst een nationaal bezoekerscentrum krijgt, is  een nieuwe parkeerplaats noodzakelijk. Provincie  Utrecht heeft dit aangegrepen om in een bijzondere samenwerking een  duurzame parkeerplaats te realiseren. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts  ontvangt op 24 januari de ketenpartners, die voor dit project het nieuwe  product ViaVerde introduceren en gaan toepassen  bij Fort Vechten.

Parkeerplaats Fort Vechten

Fort  Vechten gaat het bezoekerscentrum van de Nieuwe Hollandse Waterlinie  huisvesten. Voor de toenemende bezoekersaantallen is het noodzakelijk  dat een parkeerplaats  wordt aangelegd voor circa 250 auto’s, en 2 touringbussen. Dit is nodig  om de verwachte bezoekersstroom van het liniecentrum te faciliteren. De  verwachting is dat de jaarlijkse bezoekersaantallen toenemen van 50.000  tot 100.000.

De huidige parkeergelegenheid bestaat uit een weiland, alleen bereikbaar via de smalle Marsdijk.

Bij  de aanleg van de parkeerplaatsen en de ontsluiting van Fort Vechten  wordt rekening gehouden met de archeologie (het Romeinse fort Fectio),  de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de  leefbaar- en de duurzaamheid. Begin februari wordt gestart met de  aanleg van de parkeerplaats en de oplevering vindt eind mei plaats.

Pilotproject

De aanleg van de parkeerplaatsen maakt deel uit van een  pilotproject van de provincie Utrecht om de ontwikkeling van duurzame  materialen in de wegenbouw te stimuleren. Er wordt gestreefd naar  duurzaam materiaalgebruik door CO2-reductie en  toepassing van secundaire grondstoffen.  Verder wordt door de wijze van inrichting van de parkeerplaats de  overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt door aandacht te  besteden aan de landschappelijke inpassing en de toegang te situeren in  het verlengde van de parallelweg.

Ketenpartnerproject

De  provincie Utrecht is zich ervan bewust dat voor het bereiken van  duurzaamheid in een project de bouwketen erbij betrokken moet worden. De  provincie heeft een samenwerkingsverband opgericht  met een aantal externe partners: IntroVation als ontwikkelaar van  duurzame producten, ORCEM en Van Nieuwpoort als toeleverancier van  grondstoffen en inbreng van kennis voor het kunnen toepassen van  ViaVerde en BAM Wegen als aannemer en partner voor het toepassen  van het product. Het landschappelijk ontwerp is gemaakt door Parklaan  Landschapsarchitecten.

Duurzaam beton

Het  ketenpartnerproject heeft geleid tot de ontwikkeling van een duurzaam  beton waarin een groot deel van het Portlandcement vervangen wordt door  secundaire materialen zoals hoogovenslak  en bruinkoolvliegas.

Dit heeft als voordeel dat door de toepassing van ViaVerde circa 75% CO2-uitstoot  wordt gereduceerd.  Daarnaast worden specifiek geselecteerde bruinkoolvliegassen  hoogwaardig hergebruikt in beton.  De provincie Utrecht ziet het nieuwe  beton als een kansrijke verharding voor voet- en fietspaden en wellicht  in de toekomst ook voor provinciale wegen.

Financiën

De kosten voor de aanleg van de parkeerplaats - € 952.000 - worden volledig gedekt door de provincie.

Voor persinformatie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. 06 - 51 75 56 74

Voor algemene informatie: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. , (030) 258 91 11

Bron: http://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten/@212749/provincie-utrecht/