Product

Duurzaamheid
Het traditionele Portlandcement is in ViaVerde grotendeels vervangen door een bindmiddelcombinatie van speciaal geselecteerde bruinkoolvliegassen en gemalen gegranuleerde hoogovenslakken. Naast deze secundaire bindmiddelen worden in ViaVerde ook secundaire toeslagmaterialen verwerkt. Door toepassing van secundaire materialen wordt het gebruik van primaire bronnen tot een minimum beperkt en zijn minder energie- en CO2-intensieve productieprocessen nodig. Het milieuprofiel van ViaVerde is aanzienlijk beter dan dat van conventionele verhardingsconstructies.

Maatwerk
ViaVerde is in eerste instantie ontwikkeld voor voet- en fietspaden, parkeerplaatsen en secundaire wegen. Het wordt de komende jaren doorontwikkeld voor toepassing op provinciale wegen en rijkswegen. De mix van grondstoffen wordt afgestemd op de wensen van de klant en op de toepassing.

Download hier de flyer