Veel gestelde vragen

Hieronder ziet u de antwoorden op veelgestelde vragen die bij ViaVerde binnenkomen.

Wat zijn bruinkoolvliegassen?
Bruinkoolvliegassen komen vrij bij de verbranding van bruinkool voor de opwekking van elektriciteit en/of warmte. Bruinkoolvliegas is een bijproduct omdat het altijd zal vrijkomen, ongeacht of er een nuttige toepassing voor is.

Waar wordt bruinkool nog meer voor gebruikt?
Bruinkool wordt gebruikt als brandstof. Het wordt voor huisverwarming gebruikt in de vorm van briketten. Bruinkool wordt door de cementindustrie gebruikt als brandstof in ovens voor de productie van Portlandklinker. Portlandklinker is een hoofdbestanddeel van de normale cementen.

Wat is geologisch gezien het verschil tussen bruinkool en steenkool?
Bruin- en steenkool ontstaan beide door het inkolingsproces van plantenresten. Bruinkool kan worden beschouwd als de geologische voorloper van steenkool. Steenkool bestaat voor 85 tot 90 % uit koolstof, bruinkool voor 60 tot 75 %. Doordat het calcium in de loop der tijd is ontweekt uit de steenkool is het calciumgehalte van de steenkoolvliegas lager dan dat van de bruinkoolvliegas. Hierdoor zal bruinkoolvliegas vaak reactiever zijn dan steenkoolvliegas en dus ook sneller een hogere sterkte ontwikkelen.

Wat doen bruinkoolvliegassen?
Ze reageren bij contact met water, al dan niet in combinatie met kalk, tot een cementachtig materiaal.

Heeft het materiaal schadelijke neveneffecten op het milieu?
Toepassing van ViaVerde is zeer gunstig voor het milieu omdat de CO2-uitstoot van ViaVerde aanzienlijk lager is dan van beton gemaakt met Portlandvliegascement. Dit is het meest toegepaste cement in de betonwegenbouw.  Overige milieuaspecten zijn vergelijkbaar met traditioneel wegenbouwbeton.

Heeft het materiaal schadelijke neveneffecten op de volksgezondheid?
Zowel in samenstelling als verwerking is beton met bruinkoolvliegassen  te vergelijken met conventioneel beton met Portlandcement, (steenkool) vliegassen en hoogovenslak als binder.

Kan bruinkoolvliegas veilig in beton worden verwerkt?
Ja, het beton voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan beton, o.a.in het Besluit Bodemkwaliteit. In de Europese cementnorm EN 197-1 is bruinkoolvliegas onder de benaming van calciumhoudende  vliegas een toegelaten hoofdbestanddeel  voor cement en valt daarmee onder het algemene toepassingsgebied van CUR-aanbeveling 48.

Wat betekent ViaVerde?
Via Verde betekent letterlijk ‘Groene Weg’. Deze naam is gekozen vanwege het duurzame karakter van de betonnen wegverharding.

Wat is de toegevoegde waarde van ViaVerde?
Door toepassing van ViaVerde wordt CO2-uitstoot aanmerkelijk gereduceerd en uitputting van natuurlijke grondstoffen beperkt.

Is de toepassing van bruinkoolvliegassen in beton nieuw?
In Nederland wel. In onder andere de Verenigde Staten, Griekenland, Duitsland, Polen en Spanje wordt bruinkoolvliegas al decennia toegepast in beton.

Hoe gedraagt bruinkoolvliegas zich als bindmiddel in cement?
Bruinkoolvliegas heeft ten opzichte van normale vliegas een positieve invloed op de sterkteontwikkeling van beton. Bij een gelijke sterkteontwikkeling kan het aandeel van de primaire grondstof Portlandcement worden verminderd. Dit heeft een gunstige invloed op het milieuprofiel van de toepassing.

Wie kan ik benaderen voor specifieke informatie over het product?
Er is een informatieloket waar u al uw vragen online kunt stellen: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.